Z Grzegorzem Gruchlikiem
rozmawia Szymon Majewski

Grzegorz Gruchlik jest wiceprezesem zarządu głównego Związku Nauczycielstwa…


Z Michałem Lewandowskim
rozmawia Szymon Majewski

Michał Lewandowski jest przewodniczącym zarządu krajowego Ogólnopolskiego…


Z Magdaleną Malinowską
rozmawia Szymon Majewski

Magdalena Malinowska jest działaczką Ogólnopolskiego Związku Zawodowego…


Z Romanem Michalskim
rozmawia Szymon Majewski

Roman Michalski jest działaczem i jednym z liderów Ogólnokrajowego Zrzeszenia…


Z Jarosławem Niemcem
rozmawia Szymon Majewski

Jarosław Niemiec jest działaczem Związku Zawodowego „Przeróbka”, wchodzącego w…


Ze Zbigniewem Sikorskim
rozmawia Szymon Majewski

Zbigniew Sikorski jest przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Przemysłu…


Z Moniką Sobiech
rozmawia Szymon Majewski

Monika Sobiech jest działaczką NSZZ „Solidarność” w firmie Nielsen.


Z Jarosławem Urbańskim
rozmawia Szymon Majewski

Jarosław Urbański jest działaczem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego…