Homepage

Związki zawodowe

dziś i jutro

Projekt badawczo-popularyzatorski

Zaufanie jest kluczową wartością relacji społeczno-ekonomicznych. To o niej mówimy, gdy opisujemy niski poziom kapitału społecznego w Polsce. Z badań CBOS wynika, że 77 proc. z nas nie ufa innym oraz otaczającym nas instytucjom. Stabilne i silne instytucje związków zawodowych, samorządu zawodowego i gospodarczego odgrywają (lub powinny odgrywać) ważną rolę w budowaniu ładu społecznego, ekonomii służącej człowiekowi i zrównoważonemu rozwojowi.

WIĘCEJ

ZWIĄZKI ZAWODOWE
DZIŚ I JUTRO

Raport z badań

W Polsce społeczny i obywatelski potencjał związków zawodowych wciąż czeka na docenienie. Istnieją poważne podstawy do twierdzenia, że to właśnie związki zawodowe mogą stać się jedną z najważniejszych zorganizowanych sił społecznych odgrywających modernizacyjną i humanizującą rolę w polskich systemie gospodarczym i politycznym. Mogą przyczyniać się do bardziej sprawiedliwego charakteru wzrostu gospodarczego, mającego na uwadze zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan społeczny. Mogą również stanowić jedną z kluczowych sił zabezpieczających prawa człowieka, godność pracowniczą i stwarzającą warunki do rozwoju w zakresie osobistych, obywatelskich i gospodarczych celów mieszkańców Polski.

Remigiusz Okraska
z zespołem

POBIERZ

ANALIZA WIZERUNKU
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
W MEDIACH

Raport z badań

Uzwiązkowienie w ostatnich latach pozostaje w Polsce na stabilnym, ale niskim poziomie. Według najnowszego badania CBOS z 2021 r. członkostwo w związkach zawodowych deklaruje 5,5 proc. dorosłych Polaków, choć jeszcze na początku lat 90. należał do nich co piąty dorosły mieszkaniec naszego kraju. Przytłaczająca większość osób, które deklarują członkostwo w związkach zawodowych należy do 3 największych central związkowych – Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych.

POBIERZ

W y w i a d y


Grzegorz Gruchlik jest wiceprezesem zarządu głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, wchodzącego w skład Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.


Więcej

Michał Lewandowski jest przewodniczącym zarządu krajowego Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego Konfederacja Pracy, wchodzącego w skład Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.


Więcej

Magdalena Malinowska jest działaczką Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza.


Więcej

Roman Michalski jest działaczem i jednym z liderów Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego, wchodzącego w skład Forum Związków Zawodowych.


Więcej

Jarosław Niemiec jest działaczem Związku Zawodowego „Przeróbka”, wchodzącego w skład Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.


Więcej

Zbigniew Sikorski jest przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”.


Więcej

Monika Sobiech jest działaczką NSZZ „Solidarność” w firmie Nielsen.


Więcej

Jarosław Urbański jest działaczem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza.


Więcej